اعتراض کانون به "چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی"

آیا افراد صاحب نظر و طراح این برنامه به پی آمدهای انضباطی و اخلاقی این دستورالعمل در مدارس و آشفتگی های ناشی از آن در سال تحصیلی 88-1387 توجه داشته اند؟ کدام یک از آنان توان اداره یک آموزشگاه بر اساس این طرح را خواهند داشت؟ عجیب این که در ادامه نیز با حذف اضافه کار ناچیز قبلی مدیران 10 ساعت تدریس موظف نیز برای آنان در دستورالعمل پیش بینی شده است.

    به راستی تا چه زمانی امکانات و وقت و زمان گرانبهای وزارت آموزش و پرورش بایستی با چنین طرح های تخریب کننده بیش از پیش به هدر رود و کسی نیز بابت تبعات و زیان های ناشی از آن مورد بازخواست قرار نگیرد؟

    کانون فرهنگیان آموزش و پرورش کازرون ضمن تلاش برای ادامه فعالیت های آرام ، در مخالفت با این طرح اعلام می نماید :

    چنانچه مسئولان وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل مذکور که امنیت شغلی و بهداشت روانی معلمان و مدیران را مورد تهدید قرار می دهد ، لغو ننمایند ضمن دعوت از کلیه همکاران در سال تحصیلی آینده برای انجام اعتراضات علنی ، جهت حذف این طرح و استیضاح طرّاحان آن اقدامات جدّی تری را به عمل خواهد آورد.

 

                          والسلام – کانون فرهنگیان آموزش و پرورش کازرون   

                                                  دوم تیرماه ۱۳۸۷

/ 0 نظر / 29 بازدید